Ontmoetingscentra


De ontmoetingscentra bieden heel wat mogelijkheden voor diverse organisatoren: van concerten en fuiven, over kaart-namiddagen en tentoonstellingen, tot voordrachten en vergaderingen.

Verenigingen en organisaties kunnen bovendien tegen een geringe retributie van deze accommodatie gebruik maken. Ook ondernemingen met maatschappelijke zetel in Kortrijk zijn welkom.

In elk ontmoetingscentra staat een gemotiveerde personeelsploeg klaar om je te verwelkomen met advies op maat bij de organisatie van activiteiten, een net gebouw en adequate technische ondersteuning.

Meer info

www.kortrijk.be/ontmoetingscentra