Te gast

woe 06.06.18

Bach, Vivaldi, Telemann, Sammartini

La Petite Bande


PROGRAMMA:
- J.S. Bach (1685 -1750) 3de orkest suite  (BWV 1068) ,  in de “oerversie” voor strijkers en klavecimbel , zonder blazers Ouverture – Air – Gavottes 1 & 2 – Bourrée – Gigue
- G.B.Sammartini (ca1700 - 1775) Concerto voor sopraan-blokfluit en strijkers,   in Fa groot Allegro - Siciliano - Allegro assai
- A. Vivaldi (1678-1741) Sonata in sol klein voor  violoncello ("da spalla" - schoudercello) en basso continuo , RV 42 Largo - allemanda (andante) - Sarabanda (largo) - Giga (allegro) -

            PAUZE

- J.S Bach (1685 - 1750 ) Concerto voor klavecimbel  en strijkers  in La groot (BWV 1055) Allegro - larghetto - allegro ma non tanto
- G.Ph.Telemann (1681 -1767) : Suite in la klein voor blokfluit en strijkers  (TWV 55:a2) Ouverture - Les Plaisirs 1 & 2 - Air à l’italienne (largo) - Menuets 1 & 2 - Réjouissance (viste) - Passepieds 1 & 2 - Polonaise


Dit programma bestaat uit bekende en minder bekende ensemble-stukken uit de baroktijd, waarvan de meeste in het verleden steevast werden beschouwd als zijnde bestemd voor “kamerorkest”. Nader onderzoek én gegronde intuïtie wijzen echter uit dat deze stukken eerder in enkele bezetting  (één speler per partij) werden gedacht, in “kamermuziek-bezetting" dus . In dit  gereduceerd  doch veel directer  en transparanter klankbeeld zal het publiek  vanavond de stukken van Bach, Sammartini en Telemann horen. Zo is de bekende derde orkestsuite van JS Bach (met de beroemde “Air” als 2de deel)  zonder twijfel als strijkers-stuk ontworpen, waaraan de componist pas later blazers-partijen ( hobo’s en trompetten) toevoegde - Bach herwerkte doorheen zijn hele leven héél veel eigen opnieuw .
Het begrip “concerto” impliceerde toen ook niet wat wij er vandaag onder verstaan: een soort strijd van één tegen allen ...   Wel was het begrip “concertare” steeds aanwezig, waarbij een levendige contrasterende dialoog tussen thema’s en eventueel instrumenten werd gezocht . Toch kon een concerto zelfs voor één enkel insgrument zijn gedacht , zonder enige begeleiding  (bijvoorbeeld Bach’s ‘Italiaans concerto”, voor klavecimbel alléén…)
Het woord  “violoncello”  duidde in de vroegere achttiende eeuw in de eerste  plaats de violoncello da spalla aan (schoudercello) : dit instrument werd gespeeld horizontaal voor de borst dank zij een band om de hals waaraan het instrument was opgehangen .  Het waren vooral violisten die dit instrument bespeelden  Déze betekenis (schoudercello) had het woord violoncello duidelijk ook bij JS Bach en zijn collega’s  in zijn onmiddellijke  omgeving - en ook in Italië  in de eerste decennia van de 18de eeuw . Pas vanaf  het midden der 18de eeuw werd de “ violoncello" algemeen gespeeld tussen de benen zoals vandaag (maar dan wel zonder pin! !) .  De cellosonate van Vivaldi (RV 42) wordt vanavond dan ook  gespeeld op violoncello  da spalla (Sigiswald Kuijken her-introduceerde dit instrument  in de huidige barokwereld  sinds 2004)
  
La Petite Bande  werd opgericht in 1972  op initiatief van Gustav Leonhardt en Sigiswald Kuijken ter gelegenheid van een plaatopname van Lully’s “Bourgeois Gentilhomme” op vraag van Deutsche Harmonia Mundi.  Met de jaren breidde het ensemble het repertorium uit tot barokmuziek uit alle Europese stijlrichtingen , en exploreerde het ook de klassieke stijl (Haydn-Mozart en tijdgenoten) . De historisch stijlgetrouwheid was en is nog steeds de belangrijkste leiddraad - maar zonder levendige beleving van binnenuit  heeft dit principe geen of weinig artistieke werking - wat geenszins betekent dat La Petite Bande zich zou inlaten met “actualisatie naar onze tijd toe” :  integendeel: de oude kwaliteitskunst heeft dit geenszins nodig - ze moet alleen genomen worden voor wat ze is…
Het ensemble maakte tientallen  CD opnamen  voor verschillende firma’s, en concerteerde in meerdere continenten (Europa , Amerika, Indië , Japan - Korea - China , Australië ) sinds meer dan 40 jaar  .
 

Sigiswald Kuijken: viool en violoncello da spalla, leiding.
Sara Kuijken: viool.
Marleen Thiers: altviool.
Edouard Catalan: basse de violon.
Bart Coen: Blokfluit.
Mario Sarrechia: klavecimbel.


Uur
20:00
Locatie
Concertstudio
Organisatie
Uit in Kortrijk
Prijs
Niet genummerd: €20.00 - €10.00 (-26 jaar)